Angyalok és démonok / Angels and demons

Alkotó: Czibi Andrea és a Hűvösvölgyi Filmcsoport
Kategória: Ifjú titánok (13–19 év)
Hossza: 05:40
Elkészülés éve: 2014

Megnézheted ezt a filmet a következő fesztiválon!
(Verseny) 0:0

A Lélek-ről nem tud dönteni az Angyalok és a Démonok Tanácsa, ezért a Misztikus Tanács elé kerül.

The Angelic and Demonic Council can not decide about the Soul, therefore he gose in fron of the Mistical Council.